uz galveno
1.sadaļa
2.sadaļa
3.sadaļa
4.sadaļa
5.sadaļa
6.sadaļa
7.sadaļa
8.sadaļa
9.sadaļa
10.sadaļa
11.sadaļa
12.sadaļa
13.sadaļa
14.sadaļa
15.sadaļab3

b3

b1

Noderīgas saites

www.windguru.cz
Laika ziņas

------------------------ www.balticmaps.eu Baltijas karte
------------------------
Daba
------------------------ www.dabasdati.lv
------------------------ www.fauna-eu.org Eiropas faunas katalogs
------------------------ www.dziedava.lv Latvijas daba
------------------------ upiterans.blogspot.com U.Piterāna dabas blogs
------------------------ www.latvijasdaba.lv
Sugu enciklopēdija

------------------------ Steven Falk
Britu dabaslapa

------------------------ mareksievins.blogspot.com
Mans blogs

------------------------ vairāk par dabu
------------------------
Vaboles
------------------------ www.kerbtier.de
Vācu vaboļlapa

------------------------ www.coleoptera.ksib.pl Poļu vaboļlapa
------------------------ www.eurocarabidae.de Vācu skrejvaboļlapa
------------------------ vairāk par vabolēm
------------------------
Tauriņi
------------------------ dabasfoto.wordpress.com S.Elfertes tauriņlapa
------------------------ www.lepidoptera.eu Poļu tauriņlapa
------------------------ Britu tauriņu kāpuri
------------------------ vairāk par tauriņiem
------------------------
Putni
------------------------ www.putni.lv
Putni Latvijā

------------------------ www.latvijasputni.lv
Latvijas putni

------------------------ http://putni.info/
Jāņa putni

------------------------ I.Deņisova putnu galerija
------------------------ vairāk par putniem
------------------------
Vēsture
------------------------ www.domesnes.lv Kuģniecības vēsture
------------------------ vairāk par vēsturi
------------------------ citas lapas

Putnu saraksts 2018.

Tā, te būs mana 2018.gada putnu liste :) Sarakstu veidošu paša novērotajiem putniem tikai ar foto, pēc kurām var noteikt sugu. Fotogrfijas likšu kvalitatīvākās, ne obligāti no pirmā novērojuma. Lai pašam nesajuktu galva, putnus kārtošu sistemātiskā secībā, zem foto pieliekot novērojuma kārtas numuru.

Kopā 2018. gadā nofotografētas 117 putnu sugas.

Paugurknābja gulbis, Cygnus olor
2. Paugurknābja gulbis, Cygnus olor. Talsi. 8.aprīlis.

Mazais gulbis, Cygnus columbianus
60. Mazais gulbis, Cygnus columbianus. Mērsrags. 8.aprīlis.

Ziemeļu gulbis, Cygnus cygnus
58. Ziemeļu gulbis, Cygnus cygnus. Talsu nov. 8.aprīlis.

Sējas zoss, Anser fabalis
45. Sējas zoss, Anser fabalis. Kolksrags. 7.aprīlis.

Baltpieres zoss, Anser albifrons
42. Baltpieres zoss, Anser albifrons. Kolka. 3.aprīlis.

Meža zoss, Anser anser
41. Meža zoss, Anser anser. Kolka. 3.aprīlis.

Baltvaigu zoss, Branta leucopsis
46. Baltvaigu zoss, Branta leucopsis. Kolkasrags. 26.aprīlis.

Melngalvas zoss, Branta bernicla
111. Melngalvas zoss, Branta bernicla. Kolka. 16.septembris.

Sāmsalas pīle, Tadorna tadorna
30. Sāmsalas pīle, Tadorna tadorna. Kolka. 24.marts.

Baltvēderis, Anas penelope
76. Baltvēderis, Anas penelope. Engures ezers. 21.aprīlis.

Pelēkā pīle, Anas strepera
84. Pelēkā pīle, Anas strepera. Kolkasrags. 26.aprīlis.

Krīklis, Anas crecca
70. Krīklis, Anas crecca. Kolka. 13.aprīlis.

Meža pīle, Anas platyrhynchos
44. Meža pīle, Anas platyrhynchos. Talsi. 8.aprīlis.

Garkaklis, Anas acuta
77. Garkaklis, Anas acuta. Engures ezers. 14.aprīlis.

Prīkšķe, Anas querquedula
83. Prīkšķe, Anas querquedula. Engures ezers. 21.aprīlis.

Platknābis, Anas clypeata
75. Platknābis, Anas clypeata. Engures ezers. 14.aprīlis.

Cekulpīle, Aythya fuligula
82. Cekulpīle, Aythya fuligula. Kaņieris. 14.aprīlis.

Ķerra, Aythya marila
115. Ķerra, Aythya marila. Kolkasrags. 6.oktobris.

Kākaulis, Clangula huemalis
66. Kākaulis, Clangula huemalis. Kolkasrags. 26.aprīlis.

Tumšā pīle, Melanitta fusca
114. Tumšā pīle, Melanitta fusca. Kolkasrags. 6.oktobris.

Melnā pīle, Melanitta nigra
94. Melnā pīle, Melanitta nigra. Kolka. 28.aprīlis.

Gaigala, Bucephala clangula
34. Gaigala, Bucephala clangula. Kaņieris. 14.aprīlis.

Mazā gaura, Mergellus albellus
38. Mazā gaura, Mergellus albellus. Kolkasrags. 3.aprīlis.

Garknābja gaura, Mergus serrator
87. Garknābja gaura, Mergus serrator. Kolka. 23.aprīlis.

Lielā gaura, Mergus merganser
37. Lielā gaura, Mergus merganser. Kolka. 17.aprīlis.

Laukirbe, Perdix perdix
92. Laukirbe, Perdix perdix. Kolka. 26.aprīlis.

Cekuldūkuris, Podiceps cristatus
81. Cekuldūkuris, Podiceps cristatus. Kaņieris. 14.aprīlis.

Pelēkvaigu dūkuris, Podiceps grisegena
80. Pelēkvaigu dūkuris, Podiceps grisegena. Kaņieris. 14.aprīlis.

Jūraskrauklis, Phalacrocorax carbo
31. Jūraskrauklis, Phalacrocorax carbo. Kolka. 24.marts.

Lielais baltais garnis, Egretta alba
36. Lielais baltais garnis, Egretta alba. Kolkasrags. 3.aprīlis.

Zivju gārnis, Ardea cinerea
59. Zivju gārnis, Ardea cinerea. Mērsrags. 8.aprīlis.

Baltais stārķis, Ciconia ciconia
51. Baltais stārķis, Ciconia ciconia. Talsi. 8.aprīlis.

Jūras ērglis, Haliaeetus albicilla
6. Jūras ērglis, Haliaeetus albicilla. Mērsrags. 8.aprīlis.

Niedru lija, Circus aeruginosus
79. Niedru lija, Circus aeruginosus. Kaņieris. 14.aprīlis.

Zvirbuļu vanags, Accipiter nisus
39. Zvirbuļu vanags, Accipiter nisus. Kolkasrags. 3.aprīlis.

Bikšainais klijāns, Buteo lagopus
117. Bikšainais klijāns, Buteo lagopus. Kolkasrags. 16.novembris.

Peļu klijāns, Buteo buteo
13. Peļu klijāns, Buteo buteo. Talsi. 23.marts.

Lauku piekūns, Falco tinnunculus
100. Lauku piekūns, Falco tinnunculus. Kolka. 15.maijs.

Ūdensvistiņa, Gallinula chloropus
89. Ūdensvistiņa, Gallinula chloropus. Dundaga. 24.aprīlis.

Laucis, Fulica atra
56. Laucis, Fulica atra. Talsi. 8.aprīlis.

Pelēkā dzērve, Grus grus
14. Pelēkā dzērve, Grus grus. Kolka. 13.aprīlis.

Jūrasžagata, Haematopus ostralegus
61. Jūrasžagata, Haematopus ostralegus. Mērsrags. 8.aprīlis.

Smilšu tārtiņš, Charadrius hiaticula
103. Smilšu tārtiņš, Charadrius hiaticula. Kolkasrags. 11.septembris.

Dzeltenais tārtiņš, Pluvialis apricaria
104. Dzeltenais tārtiņš, Pluvialis apricaria. Kolkasrags. 11.septembris.

Ķīvīte, Vanellus vanellus
57. Ķīvīte, Vanellus vanellus. Talsu nov. 8.aprīlis.

Lielais šņibītis, Calidris canutus
105. Lielais šņibītis, Calidris canutus. Kolkasrags. 11.septembris.

Gugatnis, Calidris pugnax
102. Gugatnis, Calidris pugnax. Kolkasrags. 3.septembris.

Gaišais šņibītis, Calidris alba
106. Gaišais šņibītis, Calidris alba. Kolkasrags. 11.septembris.

Parastais šņibītis, Calidris alpina
107. Parastais šņibītis, Calidris alpina. Kolkasrags. 11.septembris.

Trulītis, Calidris minuta
108. Trulītis, Calidris minuta. Kolkasrags. 11.septembris.

Melnā puskuitala, Limosa limosa
74. Melnā puskuitala, Limosa limosa. Engures ezers. 14.aprīlis.

Lietuvainis, Numenius phaeopus
93. Lietuvainis, Numenius phaeopus. Kolka. 26.aprīlis.

Pļavu tilbīte, Tringa totanus
85. Pļavu tilbīte, Tringa totanus. Engures ezers. 21.aprīlis.

Upes tilbīte, Actitis hypoleucos
88. Upes tilbīte, Actitis hypoleucos. Kolkasrags. 23.aprīlis.

Akmeņtārtiņš, Arenaria interpres
109. Akmeņtārtiņš, Arenaria interpres. Kolkasrags. 11.septembris.

Lielais ķīris, Larus ridibundus
8. Lielais ķīris, Larus ridibundus. Kolka. 22.marts.

Kajaks, Larus canus
35. Kajaks, Larus canus. Kolka. 27.marts.

Sudrabkaija, Larus argentatus
9. Sudrabkaija, Larus argentatus. Kolka. 22.marts.

Melnspārnu kaija, Larus marinus
10. Melnspārnu kaija, Larus marinus. Kolka. 22.marts.

Lielais zīriņš, Hydroprogne caspia
62. Lielais zīriņš, Hydroprogne caspia. Mērsrags. 8.aprīlis.

Cekulzīriņš, Sterna sandvicensis
63. Cekulzīriņš, Sterna sandvicensis. Kolka. 9.aprīlis.

Upes zīriņš, Sterna hirundo
86. Upes zīriņš, Sterna hirundo. Engures ezers. 21.aprīlis.

Mājas balodis, Columba livia
25. Mājas balodis, Columba livia. Kolka. 13.marts.

Lauku balodis, Columba palumbus
15. Lauku balodis, Columba palumbus. Talsi. 23.marts.

Melnā dzilna, Dryocopus martius
4. Melnā dzilna, Dryocopus martius. Kolkas apkārtne. 26.februāris.

Dižraibais dzenis, Dendrocopos major
16. Dižraibais dzenis, Dendrocopos major. Dundaga. 28.marts.

Vidējais dzenis, Leiopicus medius
19. Vidējais dzenis, Leiopicus medius. Dundaga. 28.marts.

Lauku cīrulis, Alauda arvensis
8. Lauku cīrulis, Alauda arvensis. Kolka. 22.marts.

Bezdelīga, Hirundo rustica
96. Bezdelīga, Hirundo rustica. Kolka. 9.maijs.

Mājas čurkste, Delichon urbicum
101. Mājas čurkste, Delichon urbicum. Dundaga. 20.maijs.

Koku čipste, Anthus trivialis
97. Koku čipste, Anthus trivialis. Kolka. 4.maijs.

Pļavu čipste, Anthus pratensis
95. Pļavu čipste, Anthus pratensis. Kolkasrags. 28.aprīlis.

Dzeltenā cielava, Motacilla flava
98. Dzeltenā cielava, Motacilla flava. Kolka. 15.maijs.

Baltā cielava, Motacilla alba
47. Baltā cielava, Motacilla alba. Kolkasrags. 17.aprīlis.

Paceplītis, Troglodytes troglodytes
43. Paceplītis, Troglodytes troglodytes. Kolkasrags. 9.aprīlis.

Sarkanrīklīte, Erithacus rubecula
50. Sarkanrīklīte, Erithacus rubecula. Kolka. 7.aprīlis.

Melnais ērickiņš, Phoenicurus ochruros
69. Melnais ērickiņš, Phoenicurus ochruros. Kolka. 9.aprīlis.

Lukstu čakstīte, Saxicola rubetra
99. Lukstu čakstīte, Saxicola rubetra. Kolka. 15.maijs.

Akmeņčakstīte, Oenanthe oenanthe
110. Akmeņčakstīte, Oenanthe oenanthe. Kolkasrags. 14.septembris.

Melnais mežastrazds, Turdus merula
1. Melnais mežastrazds, Turdus merula. Kolka. 5.marts.

Pelēkais strazds, Turdus pilaris
12. Pelēkais strazds, Turdus pilaris. Talsi. 8.aprīlis.

Dziedātājstrazds, Turdus philomelos
78. Dziedātājstrazds, Turdus philomelos. Kaņieris. 14.aprīlis.

Plukšķis, Turdus iliacus
53. Plukšķis, Turdus iliacus. Talsi. 8.aprīlis.

Sila strazds, Turdus viscivorus
11. Sila strazds, Turdus viscivorus. Kolkas apkārtne. 22.marts.

Gaišais ķauķis, Sylvia curruca
91. Gaišais ķauķis, Sylvia curruca. Dundaga. 24.aprīlis.

Čuņčiņš, Phylloscopus collybita
67. Čuņčiņš, Phylloscopus collybita. Kolka. 13.aprīlis.

Zeltgalvītis, Regulus regulus
64. Zeltgalvītis, Regulus regulus. Kolka. 9.aprīlis.

Melnais mušķērājs, Ficedula hypoleuca
73. Melnais mušķērājs, Ficedula hypoleuca. Engures ezers. 14.aprīlis.

Garastīte, Aegithalos caudatus
112. Garastīte, Aegithalos caudatus. Kolkasrags. 2.oktobris.

Purva zīlīte, Poecile palustris
54. Purva zīlīte, Poecile palustris. Talsi. 8.aprīlis.

Pelēkā zīlīte, Poecile montanus
113. Pelēkā zīlīte, Poecile montanus. Kolkasrags. 2.oktobris.

Cekulzīlīte, Parus cristatus
32. Cekulzīlīte, Parus cristatus. Kolka. 24.marts.

Meža zīlīte, Parus ater
68. Meža zīlīte, Parus ater. Kolka. 9.aprīlis.

Zilzīlīte, Parus caeruleus
5. Zilzīlīte, Parus caeruleus. Kolkas apkārtne. 26.februāris.

Liela zilite, Parus major
29. Liela zilite, Parus major. Kolka. 1.februāris.

Dzilnītis, Sitta europaea
18. Dzilnītis, Sitta europaea. Talsi. 23.marts.

Mizložņa, Certhia familiaris
90. Mizložņa, Certhia familiaris. Dundaga. 24.aprīlis.

Lielā čakste, Lanius excubitor
49. Lielā čakste, Lanius excubitor. Kolka. 7.aprīlis.

Sīlis, Garrulus glandarius
23. Sīlis, Garrulus glandarius. Talsi. 23.marts.

Žagata, Pica pica
33. Žagata, Pica pica. Kolka. 23.marts.

Riekstrozis, Nucifraga caryocatactes
65. Riekstrozis, Nucifraga caryocatactes. Kolka. 9.aprīlis.

Kovarnis, Corvus monedula
22. Kovarnis, Corvus monedula. Talsi. 23.marts.

Krauķis, Corvus frugilegus
71. Krauķis, Corvus frugilegus. Kolka. 13.aprīlis.

Pelēkā vārna, Corvus cornix
20. Pelēkā vārna, Corvus cornix. Talsi. 23.marts.

Krauklis, Corvus corax
40. Krauklis, Corvus corax. Kolkasrags. 3.aprīlis.

Mājas strazds, Sturnus vulgaris
52. Mājas strazds, Sturnus vulgaris. Talsi. 8.aprīlis.

Mājas zvirbulis, Passer domesticus
28. Mājas zvirbulis, Passer domesticus. Kolka. 1.februāris.

Lauku zvirbulis, Passer montanus
21. Lauku zvirbulis, Passer montanus. Talsi. 23.marts.

Ziemas žubīte, Fringilla montifringilla
55. Ziemas žubīte, Fringilla montifringilla. Talsi. 8.aprīlis.

Žubīte, Fringilla coelebs
72. Žubīte, Fringilla coelebs. Kolka. 28.marts.

Svilpis, Pyrrhula pyrrhula
24. Svilpis, Pyrrhula pyrrhula. Talsi. 23.marts.

Zaļžubīte, Carduelis chloris
26. Zaļžubīte, Carduelis chloris. Kolka. 14.marts.

Parastais ķeģis, Carduelis flammea
3. Parastais ķeģis, Carduelis flammea. Kolka. 26.februāris.

Ķīvulis, Carduelis spinus
27. Ķīvulis, Carduelis spinus. Kolka. 17.marts.

Dzeltenā stērste, Emberiza citrinella
17. Dzeltenā stērste, Emberiza citrinella. Kolka. 7.aprīlis.

Niedru stērste, Emberiza schoeniclus
48. Niedru stērste, Emberiza schoeniclus. Kolka. 7.aprīlis.

Sniedze, Plectrophenax nivalis
116. Sniedze, Plectrophenax nivalis. Kolkas apkārtne. 21.oktobris.

uz augšu