uz galveno
1.sadaļa
2.sadaļa
3.sadaļa
4.sadaļa
5.sadaļa
6.sadaļa
7.sadaļa
8.sadaļa
9.sadaļa
10.sadaļa
11.sadaļa
12.sadaļa
13.sadaļa
14.sadaļa
15.sadaļab2

b3

b1

Noderīgas saites

www.windguru.cz
Laika ziņas

------------------------ www.balticmaps.eu Baltijas karte
------------------------
Daba
------------------------ www.dabasdati.lv
------------------------ www.fauna-eu.org Eiropas faunas katalogs
------------------------ www.dziedava.lv Latvijas daba
------------------------ upiterans.blogspot.com U.Piterāna dabas blogs
------------------------ www.latvijasdaba.lv
Sugu enciklopēdija

------------------------ Steven Falk
Britu dabaslapa

------------------------ mareksievins.blogspot.com
Mans blogs

------------------------ vairāk par dabu
------------------------
Vaboles
------------------------ www.kerbtier.de
Vācu vaboļlapa

------------------------ www.coleoptera.ksib.pl Poļu vaboļlapa
------------------------ www.eurocarabidae.de Vācu skrejvaboļlapa
------------------------ vairāk par vabolēm
------------------------
Tauriņi
------------------------ dabasfoto.wordpress.com S.Elfertes tauriņlapa
------------------------ www.lepidoptera.eu Poļu tauriņlapa
------------------------ Britu tauriņu kāpuri
------------------------ vairāk par tauriņiem
------------------------
Putni
------------------------ www.putni.lv
Putni Latvijā

------------------------ www.latvijasputni.lv
Latvijas putni

------------------------ http://putni.info/
Jāņa putni

------------------------ I.Deņisova putnu galerija
------------------------ vairāk par putniem
------------------------
Vēsture
------------------------ www.domesnes.lv Kuģniecības vēsture
------------------------ vairāk par vēsturi
------------------------ citas lapas

Raksti
Vikingu laiku liecinieks - Zēņu dīķa melnozols

Dundagas novada Kolkas pagastā esošajā Zēņu dīķī, zem ūdens, guļ vairāk nekā pirms tūkstoš gadiem nolūzuša ozola stumbrs. Patiesības labad jāsaka, ka ozols atrasts jau divdesmitā gadsimta sešdesmitajos gados, rokot dīķi Kolkas zvejnieku kolhoza vajadzībām. Kolkas novadpētnieces Baibas Šuvcānes grāmatā „Senais lībiešu ciems Kolka” (2010) var izlasīt, kā toreiz lielo melnozola bluķi pārzāģējuši uz pusēm un mēģinājuši ar traktoru izvilkt. Tas nav izdevies, tāpēc ozols joprojām guļ zem ūdens.

Zēņu dīķa melnozols
Tikko izraktais Morozova dīķis. Redzams, lielais ozols, ko izraka rokot dīķi. To pat tehnika nevarējusi izkustināt, palicis turpat. Sēž Kārļa Kristiņa sievas Vijas māte Austra Petoka un Lorencs.
Foto un tekstu atsūtījis Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens

2014. gada vasarā Biedrība Domesnes ieguva ozola koksnes paraugu un nosūtīja to uz Tartu universitātes radiooglekļa laboratoriju aptuvenā vecuma noteikšanai. Tajā pat gadā, pirms Ziemassvētkiem pienāca atbilde – 1130 +/- 60 gadi. Ja pieņem, ka ozola vecums, tam krītot, bijis ap 200 gadu, tad šis koks varētu būt audzis laikā no, aptuveni, 700. līdz 900. gadam, tātad – vikingu kultūras uzplaukuma laikā.

Zēņu dīķa melnozola paraugs
Zēņu dīķa melnozola paraugs

Protams, melnozola koksnei ir vērtība pašai par sevi, bet, ņemot vērā mainīgos apstākļus, kuros ozols šo gadsimtu laikā atradies un ļoti ilgstošo, kā arī ļoti labas zināšanas prasošo šādas koksnes žāvēšanas procesu, tad tā izcelšana ekonomiskajai izmantošanai drīzāk līdzinātos dārgai avantūrai, jo pat nelielas kļūdas žāvēšanas procesā var izraisīt koksnes plaisāšanu vai pat sadrupšanu.

Zēņu dīķa ozola patiesā vērtība slēpjas tā gadskārtu rakstā. Tas ir kā sava veida svītru kods, kura izpēte nākotnē palīdzētu noskaidrot salīdzinoši precīzu šī ozola augšanas laikā un apkārtnē iegūtu un izgatavotu ozolkoka detaļu vecumu. Turklāt tas ļaus pierādīt, ka koksne šai detaļai iegūta Ziemeļkurzemē, pat ja šī detaļa tiks atrasta citā valstī. Piemēram, izpētot Dānijā, Roskildē atrastos piecus 11. gadsimtā nogremdētos vikingu kuģus, atklājās, ka tikai divi no tiem izgatavoti Dānijā. Divi citi Norvēģijā, bet viens – Īrijā, Dublinas apkārtnē. Īrijā gatavotajam vikingu karakuģim izdevās noteikt pat precīzu izgatavošanas gadu – 1042.

Gadskārtu ilggadīgās hronoloģijas sastādīšanas princips
Gadskārtu ilggadīgās hronoloģijas sastādīšanas princips. Attēls no www.wageningenur.nl

Latvijā ar koksnes gadskārtu datēšanu nodarbojas LU Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratorija. Biedrības Domesnes nodoms ir lielāka ozola parauga iegūšana un nosūtīšana tālākai izpētei. Šī izpēte visdrīzāk nesniegs nekādus tūlītējus, pārsteidzošus rezultātus, bet tas tomēr būs ieguldījums Latvijas teritorijā atklāto vēsturisko ozolkoka konstrukciju vai to būvelementu sekmīgas datēšanas iespēju nodrošināšanai nākotnē.
P.s. Piekļūšana gan ir diezgan sarežģīta, bet gan jau kaut ko izdomāsim - kamēr ozols zem ūdens, tikmēr satrupēšana tam nedraud.

Mareks Ieviņš - Biedrība Domesnes

Zēņu dīķis
Zēņu dīķis

uz augšu