uz galveno
1.sadaļa
2.sadaļa
3.sadaļa
4.sadaļa
5.sadaļa
6.sadaļa
7.sadaļa
8.sadaļa
9.sadaļa
10.sadaļa
11.sadaļa
12.sadaļa
13.sadaļa
14.sadaļa
15.sadaļab2

b3

b1

Noderīgas saites

www.windguru.cz
Laika ziņas

------------------------ www.balticmaps.eu Baltijas karte
------------------------
Daba
------------------------ www.dabasdati.lv
------------------------ www.fauna-eu.org Eiropas faunas katalogs
------------------------ www.dziedava.lv Latvijas daba
------------------------ upiterans.blogspot.com U.Piterāna dabas blogs
------------------------ www.latvijasdaba.lv
Sugu enciklopēdija

------------------------ Steven Falk
Britu dabaslapa

------------------------ mareksievins.blogspot.com
Mans blogs

------------------------ vairāk par dabu
------------------------
Vaboles
------------------------ www.kerbtier.de
Vācu vaboļlapa

------------------------ www.coleoptera.ksib.pl Poļu vaboļlapa
------------------------ www.eurocarabidae.de Vācu skrejvaboļlapa
------------------------ vairāk par vabolēm
------------------------
Tauriņi
------------------------ dabasfoto.wordpress.com S.Elfertes tauriņlapa
------------------------ www.lepidoptera.eu Poļu tauriņlapa
------------------------ Britu tauriņu kāpuri
------------------------ vairāk par tauriņiem
------------------------
Putni
------------------------ www.putni.lv
Putni Latvijā

------------------------ www.latvijasputni.lv
Latvijas putni

------------------------ http://putni.info/
Jāņa putni

------------------------ I.Deņisova putnu galerija
------------------------ vairāk par putniem
------------------------
Vēsture
------------------------ www.domesnes.lv Kuģniecības vēsture
------------------------ vairāk par vēsturi
------------------------ citas lapas

Spāres Odonata 35/37/42

Strautu zilspāre, Calopteryx virgo Upju zilspāre, Calopteryx splendens Vasaras zaigspāre, Lestes dryas
Rudens zaigspāre, Lestes sponsa Ziemasspāre Sympecma paedisca Parastā daiļspāre, Ischnura elegans
Dienvidu daiļspāre, Ischnura pumilio Ezeru krāšņspāre, Enallagma cyathigerum Tumšzilā krāšņspāre, Coenagrion pulchellum

Gaišzilā krāšņspāre, Coenagrion puella Lielā sarkanace, Erythromma najas Ugunsspāre Pyrrhosoma nymphula
Zilā platkājspāre, Platycnemis pennipes Dienvidu dižspāre, Aeshna mixta Rudā dižspāre, Aeshna isoceles
Brūnā dižspāre, Aeshna grandis Zilzaļā dižspāre, Aeshna cyanea Purvaiņu dižspāre, Aeshna juncea

Melnkāju upjuspāre, Gomphus vulgatissimus Knaibļspāre Onychogomphus forcipatus Strautuspāre, Cordulegaster boltonii
Zaļā smaragdspāre, Somatochlora metallica Plankumainā spāre, Libellula quadrimaculata Plakanā spāre, Libellula depressa
Mainīgā spāre, Libellula fulva Lielā ezerspāre, Orthetrum cancellatum Mazā purvuspāre, Leucorrhinia dubia

Slaidā purvuspāre, Leucorrhinia rubicunda Spilgtā purvuspāre, Leucorrhinia pectoralis Resnvēdera purvuspāre, Leucorrhinia caudalis
Melnā klajumspāre, Sympetrum danae Sarkanā klajumspāre, Sympetrum sanguineum Sarkandzīslu klajumspāre, Sympetrum fonscolombii
Parastā klajumspāre, Sympetrum vulgatum Dzeltenā klajumspāre, Sympetrum flaveolum Slender Skimmer, Orthetrum sabina

Broad Scarlet, Crocothemis erythraea Scarlet Skimmer, Crocothemis servilia Common Flangetail Ictinogomphus decoratus
Fulvous Forest Skimmer Neurothemis fulvia Pied Paddy Skimmer Neurothemis tullia Ditch Jewel Brachythemis contaminata

uz augšu